Home :: GTC

GTC

Általános Szerződési Feltételek az ügyféltájékoztatóval

Tartalomjegyzék

 1. Alkalmazási terület
 2. Szerződéskötés
 3. Elállási jog
 4. Árak és fizetési feltételek
 5. Szállítási és szállítási feltételek
 6. Tulajdonjog fenntartása
 7. Hibákért való felelősség (jótállás)
 8. A javítási szolgáltatásokra vonatkozó különleges feltételek
 9. Ajándékutalványok beváltása
 10. Alkalmazandó jog
 11. Joghatóság helye
 12. Alternatív vitarendezés

1) Alkalmazási kör

1.1. Az Aktobis AG (a továbbiakban: Eladó) jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Eladóval kötött minden olyan áruszállítási szerződésre vonatkozik, amelyet fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: Vevő) az Eladóval köt az Eladó által az online áruházában bemutatott áruk tekintetében. A Vevő saját általános szerződési feltételeinek bevonása ellen - eltérő megállapodás hiányában - ezúton tiltakozunk.

1.2. A jelen ÁSZF eltérő megállapodás hiányában az utalványok szállítására vonatkozó szerződésekre megfelelően alkalmazandó.

1.3 A jelen ÁSZF értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan jogügyletet köt, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható.

1.4 A jelen ÁSZF értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenysége körében jár el.

2) Szerződéskötés

2.1 Az Eladó webáruházában található termékleírások nem minősülnek az Eladó részéről kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a vásárló általi kötelező érvényű ajánlat megtételére szolgálnak.

2.2 A vevő az ajánlatot az Eladó webáruházába integrált online megrendelőlapon keresztül nyújthatja be. Ennek során, miután a kiválasztott árukat a virtuális kosárba helyezte és az elektronikus rendelési folyamaton keresztülment, a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gomb megnyomásával jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatot tesz a kosárban található áruk tekintetében. A vásárló továbbá e-mailben, faxon, online kapcsolatfelvételi űrlapon, postai úton vagy telefonon is benyújthatja ajánlatát az eladónak.

2.3 Az eladó a vevő ajánlatát öt napon belül elfogadhatja,

 • írásbeli megrendelés-visszaigazolás vagy szöveges formában (faxon vagy e-mailben) történő megrendelés-visszaigazolás megküldésével a vevőnek, amely esetben a megrendelés-visszaigazolás vevő általi kézhezvétele a mérvadó, vagy
 • a megrendelt áru vevő részére történő kiszállításával, amely esetben az áru vevő általi átvétele a mérvadó, vagy
 • a megrendelést követően a megrendelőtől a fizetés bekérésével.

Ha a fent említett alternatívák közül több is létezik, a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a fent említett alternatívák közül az egyik előbb bekövetkezik. Az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő az ügyfél ajánlatának elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap lejártával ér véget. Ha az eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el a vevő ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a vevő a továbbiakban nem kötve van a szándéknyilatkozatához.

2.4 A PayPal által kínált fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: "PayPal"), a PayPal felhasználási feltételei szerint, amelyek a https://www.paypal.com /de /webapps /mpp /ua /useragreement-full címen érhetők el, vagy - ha az ügyfél nem rendelkezik PayPal-fiókkal - a PayPal-fiók nélküli fizetési feltételek szerint, amelyek a https://www.paypal.com/de /webapps /mpp /ua /privacywax-full címen érhetők el. Ha a vásárló a PayPal által kínált, az online rendelési folyamat során választható fizetési móddal fizet, az eladó már akkor nyilatkozik a vásárló ajánlatának elfogadásáról, amikor a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattint.

2.5. Ha az ajánlat az Eladó online megrendelőlapján keresztül történik, a szerződés szövegét az Eladó a szerződéskötést követően tárolja, és a megrendelés elküldését követően szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) továbbítja a Vevőnek. Az Eladó a szerződés szövegét ezen túlmenően nem teszi hozzáférhetővé. Amennyiben a Vevő a megrendelés elküldése előtt felhasználói fiókot hozott létre az Eladó webáruházában, a megrendelés adatai az Eladó weboldalán archiválásra kerülnek, és a Vevő a jelszóval védett felhasználói fiókján keresztül a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával ingyenesen hozzáférhet.

2.6. Mielőtt az Eladó online megrendelőlapján keresztül kötelezően leadja a megrendelést, a Vevő a képernyőn megjelenő információk gondos elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyító funkciója, amelynek segítségével a képernyőn megjelenő kijelző felnagyítható. A vásárló az elektronikus rendelési folyamat során a szokásos billentyűzet- és egérfunkciók segítségével javíthatja beírásait, amíg a rendelési folyamatot befejező gombra nem kattint.

2.7 A szerződéskötéshez a német és az angol nyelv áll rendelkezésre.

2.8 A rendelés feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailben és automatizált rendelésfeldolgozással történik. A megrendelőnek biztosítania kell, hogy az általa a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyes legyen, hogy az eladó által küldött e-mailek ezen a címen érkezhessenek. Különösen a SPAM-szűrők használata esetén a vásárlónak biztosítania kell, hogy az eladó vagy az eladó által a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik felek által küldött valamennyi e-mail kézbesíthető legyen.

3) Elállási jog

3.1 A fogyasztókat általában megilleti az elállási jog.

3.2 Az elállási joggal kapcsolatos további információk az Eladó elállási tájékoztatójában találhatók.

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Amennyiben az Eladó termékleírása másként nem rendelkezik, a feltüntetett árak teljes árak, amelyek tartalmazzák a törvényes hozzáadottérték-adót. Az esetleges további szállítási és szállítási költségek külön feltüntetésre kerülnek a vonatkozó termékleírásban.

4.2 Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás esetén egyedi esetekben további költségek merülhetnek fel, amelyekért az Eladó nem felelős, és amelyek a Vevőt terhelik. Ezek közé tartoznak például a hitelintézetek általi pénzátutalás költségei (pl. átutalási díjak, árfolyamdíjak) vagy az importvámok vagy adók (pl. vámok). Ilyen költségek merülhetnek fel a pénzátutalással kapcsolatban akkor is, ha a szállítás nem az Európai Unión kívüli országba történik, de az ügyfél az Európai Unión kívüli országból teljesíti a fizetést.

4.3 A fizetési lehetőség(ek)et az Eladó webáruházában közöljük a vásárlóval.

4.4 Amennyiben előre utalásos banki átutalással történő fizetésről állapodtak meg, a fizetés a szerződés megkötését követően azonnal esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességben állapodtak meg.

4.5 Ha a "PayPal" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választják, a fizetés a PayPal-on keresztül kerül feldolgozásra, amelyhez a PayPal harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait is igénybe veheti. Ha az eladó a PayPal-on keresztül olyan fizetési módokat is kínál, amelyek esetében előleget fizet a vevőnek (pl. számlás vásárlás vagy részletfizetés), akkor fizetési igényét a PayPal-ra vagy a PayPal által megbízott és a vevőnek külön megnevezett fizetési szolgáltatóra engedményezi. Az Eladó engedményezési nyilatkozatának elfogadása előtt a PayPal vagy a PayPal által megbízott pénzforgalmi szolgáltató a továbbított ügyféladatok alapján hitelképességi ellenőrzést végez. Az eladó fenntartja a jogot, hogy negatív ellenőrzési eredmény esetén megtagadja a vásárlótól a kiválasztott fizetési módot. Ha a kiválasztott fizetési módot jóváhagyják, a vevő köteles a számla összegét a megállapított fizetési határidőn belül vagy a megállapított fizetési időközökben kifizetni. Ebben az esetben kizárólag a PayPal vagy a PayPal által megbízott pénzforgalmi szolgáltató felé teljesíthet tartozásmentő hatállyal történő fizetést. Az Eladó azonban a követelés engedményezése esetén is felelős marad az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási határidővel, az elküldéssel, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonó nyilatkozatokkal és a szállításokkal vagy a jóváírásokkal kapcsolatban.

4.6 A "Stripe" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban: "Stripe") fizetési szolgáltatóján keresztül történik. A Stripe-on keresztül kínált egyes fizetési módokat az eladó webáruházában közöljük a vásárlóval. A Stripe más fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet a fizetések feldolgozásához, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a vásárlót külön tájékoztathatja. A Stripe-ról további információk az interneten a https://stripe.com /en címen találhatók.

4.7 Ha a számlás vásárlás fizetési módot választja, a vételár az áru leszállítását és számlázását követően esedékes. Ebben az esetben a vételár a számla kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül levonás nélkül fizetendő, kivéve, ha másként nem állapodtak meg. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a számlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben az eladó a vásárlót a webáruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a megfelelő fizetési korlátozásról. Az Eladó fenntartja továbbá a jogot, hogy a számlás fizetési mód kiválasztásakor hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és negatív hitelképesség-ellenőrzés esetén elutasítsa ezt a fizetési módot.

4.8 A Stripe-on keresztül történő hitelkártyás fizetési mód kiválasztása esetén a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A fizetés feldolgozása a Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban: "Stripe") fizetési szolgáltatóján keresztül történik. A Stripe fenntartja a jogot, hogy hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és negatív hitelképesség-ellenőrzés esetén elutasítsa ezt a fizetési módot.

4.9 Ha Ön a "Klarna" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés feldolgozása a Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország (a továbbiakban: "Klarna") útján történik. További információk és a Klarna feltételei megtalálhatók az Eladó fizetési tájékoztatójában, amely az alábbi internetes címen tekinthető meg:

https://www.aktobis.de/payment-methods.html

5) Szállítási és szállítási feltételek

5.1. Amennyiben az Eladó felajánlja az áru szállítását, a szállítás az Eladó által megjelölt szállítási területen belül a vevő által megadott szállítási címre történik, hacsak másként nem állapodtak meg. Az Eladó megrendelésének feldolgozásában megadott szállítási cím az irányadó az ügylet lebonyolítása során.

5.2. A szállítmányozó által szállított áruk esetében a kiszállítás "szabad járda", azaz a szállítási címhez legközelebb eső közterületi járdára történik, kivéve, ha az Eladó webáruházában a szállítási információkban másként van feltüntetve, és ha másként nem állapodtak meg.

5.3. Ha az áru kiszállítása a vásárlónak felróható okból meghiúsul, a vásárló viseli az Eladónak ebből adódóan felmerülő ésszerű költségeit. Ez nem vonatkozik a visszaküldés költségeire, ha a vevő ténylegesen él az elállási jogával. Abban az esetben, ha a vevő ténylegesen gyakorolja a visszavonási jogát, a visszaküldési költségekre az eladó visszavonási utasításában foglalt rendelkezés vonatkozik.

5.4. Ha a vevő vállalkozóként jár el, az eladott áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye a vevőre száll át, amint az eladó az árut átadta a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállításra kijelölt más személynek vagy intézménynek. Ha a vevő fogyasztóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának veszélye elvileg csak akkor száll át a vevőre vagy az áru átvételére jogosult személyre, amikor az árut átadják a vevőnek. A fentiek ellenére az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye a fogyasztó esetében is akkor száll át a vevőre, amikor az eladó az árut átadja a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállításra kijelölt más személynek vagy szervezetnek.5. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a vevő előzetes értesítése nélkül bármikor változtatásokat eszközöljön az árun, még fogyasztók esetében is, amint az Eladó az árut átadta a fuvarozónak, a szállítmányozónak vagy a szállítás elvégzésére kijelölt más személynek vagy intézménynek, ha a vevő megbízta a fuvarozót, a szállítmányozót vagy a szállítás elvégzésére kijelölt más személyt vagy intézményt, és az Eladó ezt a személyt vagy intézményt korábban nem nevezte meg a vevőnek.

5.5. Az eladó fenntartja a jogot, hogy hibás vagy nem megfelelő önszállítás esetén elálljon a szerződéstől. Ez csak abban az esetben érvényes, ha az Eladó nem felelős a szállítás elmaradásáért, és az Eladó kellő körültekintéssel konkrét fedezeti ügyletet kötött a szállítóval. Az Eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áruk beszerzése érdekében. Amennyiben az áru nem vagy csak részben áll rendelkezésre, a vevőt haladéktalanul tájékoztatja, és az ellenértéket haladéktalanul visszatéríti.

5.6. Amennyiben az eladó az árut átvételre kínálja, a vevő a megrendelt árut az eladó által megadott üzleti órákon belül az eladó által megadott címen veheti át. Ebben az esetben szállítási költség nem kerül felszámításra.

5.7 Az utalványokat a vásárló a következőképpen kapja meg:

- e-mailben

6) Tulajdonjog fenntartása

Amennyiben az eladó előleget fizet, a szállított áru tulajdonjogát a fizetendő vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

7) Felelősség a hibákért (jótállás)

7.1 Ha az alábbi rendelkezések másként nem rendelkeznek, a törvényes hibafelelősségre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. Ez nem vonatkozik az áruszállítási szerződésekre:

7.2 Ha a megrendelő vállalkozóként jár el

 • az eladó választása szerint választja meg az utólagos teljesítés módját;
 • új áru esetén a hibák elévülési ideje az áru átadásától számított egy év;
 • használt áruk esetében a hibák miatti jogok és igények kizártak;
 • az elévülési idő nem kezdődik újra, ha a hibákért való felelősség hatálya alá tartozó cserekiszállításra kerül sor.

7.3 A fent említett felelősségkorlátozások és határidők lerövidülése nem vonatkozik a következőkre

 • az ügyfél kártérítési és költségtérítési igényeire,
 • abban az esetben, ha az eladó a hibát csalárd módon eltitkolta,
 • olyan árukra, amelyeket az épületben szokásos felhasználási módjuknak megfelelően használtak, és amelyek annak hibás voltát okozták,
 • az eladónak a digitális termékekhez kapcsolódó frissítések szolgáltatására vonatkozó, fennálló kötelezettsége esetén, a digitális elemeket tartalmazó áruk szállítására vonatkozó szerződések esetében.

7.4 Továbbá a vállalkozók esetében az esetlegesen fennálló törvényes visszkereseti jog elévülési határideje változatlanul fennmarad.

7.5 Ha a vevő a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 1. §-a értelmében kereskedőként jár el, akkor őt a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 377. §-a szerinti kereskedelmi vizsgálati és hibabejelentési kötelezettség terheli. Ha a vevő nem tesz eleget az ott szabályozott értesítési kötelezettségének, az árut jóváhagyottnak kell tekinteni.

7.6 Ha a vevő fogyasztóként jár el, akkor a nyilvánvaló szállítási sérülésekkel szállított árut a szállítónak kell reklamálnia, és erről az eladót tájékoztatnia kell. Ha a vevő ezt elmulasztja, ez nem érinti a törvényes vagy szerződéses hibaköveteléseit.

8) A javítási szolgáltatásokra vonatkozó különleges feltételek

Ha a szerződés tartalma szerint az Eladó köteles a Vevő tulajdonát képező dolgot megjavítani, a következők vonatkoznak rá:

8.1 A javítási szolgáltatásokat az Eladó telephelyén kell elvégezni.

8.2 Az Eladó a szolgáltatásait saját belátása szerint saját személyében vagy az általa kiválasztott szakképzett személyzet által nyújtja. Ennek során az Eladó a nevében eljáró harmadik személyek (alvállalkozók) szolgáltatásait is igénybe veheti. Amennyiben az Eladó szolgáltatási leírása másként nem rendelkezik, az Ügyfélnek nincs joga arra, hogy a kívánt szolgáltatás elvégzésére konkrét személyt válasszon.

8.3. A megrendelő köteles az eladó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely a dolog javításához szükséges, amennyiben ezen információk beszerzése nem tartozik a szerződés tartalma szerint az eladó kötelezettségei közé. A vevő különösen köteles az eladó rendelkezésére bocsátani a hiba átfogó leírását, és tájékoztatni az eladót minden olyan körülményről, amely az azonosított hiba oka lehet.

8.4. Eltérő megállapodás hiányában a vevő a javítandó terméket saját költségére és kockázatára az eladó telephelyére szállítja. Az Eladó javasolja, hogy a Vevő kössön erre a célra szállítási biztosítást. Az Eladó javasolja továbbá, hogy a Vevő a terméket megfelelő szállítási csomagolásban szállítsa, hogy csökkentse a szállítási károk kockázatát és elrejtse a csomagolás tartalmát. az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt minden nyilvánvaló szállítási kárról, hogy a Vevő érvényesíthesse esetleges jogait a fuvarozóval szemben.

8.5. Az áru visszaküldése a vevő költségére történik. A dolog véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye akkor száll át a vevőre, amikor a dolgot az eladó telephelyén átadják a szállításra alkalmas személynek. A vevő kérésére az eladó a tételre szállítási biztosítást köt.

8.6. A vevő a javítandó dolgot az eladó telephelyére is elhozhatja, és az eladó telephelyén újra átveheti, ha ez az eladó szolgáltatási leírásából következik, vagy ha a felek erre vonatkozóan megállapodtak. Ebben az esetben a tétel elküldésével és visszaküldésével kapcsolatos költségek és kockázatok viselésére vonatkozó fenti rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

8.7 A fenti rendelkezések nem korlátozzák a vevőnek az eladótól történő vásárlás esetén a hibák tekintetében fennálló törvényes jogait.

8.8 Az Eladó a nyújtott javítási szolgáltatás hibáiért a törvényes hibafelelősségre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően felel.

9) Ajándékutalványok beváltása

9.1 Az Eladó webáruházán keresztül megvásárolható ajándékutalványok (a továbbiakban: ajándékutalványok) kizárólag az Eladó webáruházában válthatók be, kivéve, ha az ajándékutalványon másként van feltüntetve.

9.2 Az Ajándékutalványok és az Ajándékutalványok fennmaradó egyenlege az Ajándékutalvány vásárlását követő harmadik év végéig váltható be. A fennmaradó egyenlegek a lejárat napjáig kerülnek jóváírásra a vásárló részére.

9.3 Az ajándékutalványok csak a rendelési folyamat lezárása előtt válthatók be. Utólagos beszámítás nem lehetséges.

9.4 Egy megrendeléshez több ajándékutalvány is beváltható.

9.5 Az ajándékutalványok csak áruk vásárlására használhatók fel, és nem használhatók fel további ajándékutalványok vásárlására.

9.6 Ha az Ajándékutalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kifizetésére az Eladó által kínált egyéb fizetési módok egyike választható.

9.7 Az Ajándékutalvány egyenlege nem kerül készpénzben kifizetésre, és nem kamatozik.

9.8 Az ajándékutalvány átruházható. Az Eladó az Ajándékutalványt az Eladó webáruházában beváltó mindenkori tulajdonosnak teljesítő hatályú kifizetést teljesíthet. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó tudott vagy súlyosan gondatlanul nem tudott az adott jogosult jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy képviseleti jogosultságának hiányáról.

10) Alkalmazandó jog

A felek közötti valamennyi jogviszonyra a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányadó, az ingóságok nemzetközi adásvételére vonatkozó jogszabályok kizárásával. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a nyújtott védelmet nem vonják meg a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései.

11) A joghatóság helye

Ha a vevő kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány, amelynek székhelye a Német Szövetségi Köztársaság területén van, akkor a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitában az Eladó székhelye a kizárólagos joghatóság helye. Ha a vevő székhelye a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül található, az Eladó székhelye a kizárólagos illetékesség helye a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita tekintetében, amennyiben a szerződés vagy a szerződésből eredő követelések a vevő szakmai vagy kereskedelmi tevékenységéhez köthetők. A fenti esetekben azonban az Eladó minden esetben jogosult az ügyet a Vevő székhelye szerinti bíróság elé vinni.

12) Alternatív vitarendezés

12.1 Az EU Bizottsága az interneten az alábbi linken biztosít platformot az online vitarendezéshez: https://ec.europa.eu /fogyasztók /odr

Ez a platform a fogyasztót érintő online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták bíróságon kívüli rendezésére szolgáló kapcsolattartási pontként szolgál.

12.2 Az eladó nem köteles részt venni a fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban, de hajlandó erre.