Home :: Elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó információk

Elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó információk

Információk az elektromos és elektronikus (hulladék) berendezésekről

Az alábbi információk az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket használó magánháztartásoknak szólnak. Kérjük, a régi készülékek környezetbarát ártalmatlanítása és saját biztonsága érdekében tartsa be ezeket a fontos utasításokat.

1. Tájékoztatás az elektromos és elektronikus (hulladék) berendezések ártalmatlanításáról és az ElektroG 3. melléklete szerinti szimbólum jelentéséről

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a tulajdonosoknak a nem szelektált települési hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítaniuk. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ezért nem lehet válogatás nélküli települési hulladékként ártalmatlanítani, és különösen nem tartoznak a háztartási hulladékok közé. Ehelyett ezeket a régi készülékeket külön kell gyűjteni és ártalmatlanítani, például a helyi gyűjtési és visszavételi rendszereken keresztül.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak tulajdonosai az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiba nem zárt használt elemeket és akkumulátorokat is kötelesek elkülöníteni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaitól, mielőtt leadják azokat a gyűjtőhelyen.

Ez utóbbi nem alkalmazandó, amennyiben az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az ElektroG 14. § (5) bekezdésének 2. és 3. mondatával összhangban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók által az újrahasználatra való előkészítés céljából történő szétválasztás keretében különítik el más elektromos és elektronikus berendezések hulladékaitól.

Az ElektroG 3. melléklete szerinti szimbólum segítségével a tulajdonosok azonosíthatják az elektromos és elektronikus berendezések azon hulladékát, amelyet életciklusa végén a nem szelektált települési hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni. Az elektromos és elektronikus berendezések elkülönített gyűjtésére szolgáló szimbólum egy áthúzott kerekes szemetes konténert ábrázol, és a következőképpen van kialakítva:

elek


2. Tájékoztatás a régi készülékek visszaváltásának lehetőségeiről

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő ártalmatlanítása érdekében a hulladékgazdálkodási hatóságok által az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszavételére vagy begyűjtésére létrehozott és rendelkezésre álló létesítményekben adhatják le. Szükség esetén lehetőség van elektromos és elektronikus berendezések leadására is, a berendezések újrahasznosítása céljából. További információért kérjük, forduljon a megfelelő gyűjtő- vagy visszavételi ponthoz.

A gyűjtő- és visszavételi pontok online listáját a következő linkre kattintva tekintheti meg: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

3. Megjegyzés az adatvédelemről

Az ártalmatlanítandó régi készülékek egy része érzékeny személyes adatokat tartalmaz (pl. számítógépen vagy okostelefonon), amelyek nem kerülhetnek harmadik fél kezébe.

Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a régi berendezések végfelhasználóinak felelősséget kell vállalniuk a személyes adatok törléséért az ártalmatlanítandó régi berendezésekből.

4. Megjegyzés a WEEE regisztrációs számunkról

A Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth, Németország, az alábbi nyilvántartási számon (WEEE-Reg.-Nr. DE) elektromos és/vagy elektronikus berendezések gyártójaként regisztrált minket:

"DE 11708403"